Μουσείο Παιδικής & Εφηβικής Λογοτεχνίας

Το Μουσείο Παιδικής & Εφηβικής Λογοτεχνίας ιδρύθηκε από τη Σύγκλητο του ΠΘ. oμόφωνα μετά από πρόταση της Kαθηγήτριας και τότε Προέδρου του Π.Τ.Π.Ε., Τ.Τσιλιμένη, και λειτουργεί στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας [απόφαση τακτικής συνεδρίσης Συγκλήτου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας υπ’ αριθμ. 275η/22-07-2022,κοινοποίηση με αριθ. Πρωτ. 19138/22/ΓΠ, 1-9-2022)].

Έχει ως αποστολή τη συγκέντρωση, διαφύλαξη, ανάδειξη και προβολή του έργου και του αρχειακού υλικού συγγραφέων και εικονογράφων της Ελληνικής παιδικής & εφηβικής λογοτεχνίας. Μέσα από την αποστολή του αυτή πιστοποιείται η ιστορική εξέλιξη της ελληνικής παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας, πραγματοποιείται η γνωριμία με τους δημιουργούς και το έργο τους, ενώ ενισχύεται η έρευνα και η δράση για το λογοτεχνικό βιβλίο και τη λογοτεχνία.

Οι στόχοι λειτουργίας του Μουσείου Παιδικής & Εφηβικής Λογοτεχνίας είναι οι ακόλουθοι:

 • Συγκέντρωση σχετικού αρχειακού υλικού
 • Καταγραφή αρχειακού υλικού (περιοδικά, βιβλία, προσωπικά αντικείμενα, χειρόγραφα, φωτογραφίες, προσωπικά αρχεία δημιουργών, αλληλογραφία δημιουργών, αφισών, πρώτες εκδόσεις βιβλίων,CD,video κ.ά.) 
 • Ταξινόμηση και καταλογογράφηση του αρχειακού υλικού δημιουργών (συγγραφέων, εικονογράφων, εκδοτών κ.ά.)
 • Προβολή και έκθεση προσωπικών αντικειμένων των δημιουργών
 • Ανάπτυξη συλλογών, εκθεμάτων 
 • Παραγωγή οπτικοακουστικών έργων για την προβολή του υλικού
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για το παιδικό βιβλίο, τη σημασία του
 • Προαγωγή της αισθητικής και καλλιτεχνικής καλλιέργειας του κοινού 
 • Αρωγή της επιστημονικής έρευνας για την παιδική και εφηβική λογοτεχνία
 • Διοργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων προς ανάδειξη της παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Επαφή, ανταλλαγή ιδεών και συνεργασίες με μουσεία, εκπαιδευτικούς και διεθνείς οργανισμούς και φορείς
 • Εκδοτική δραστηριότητα σχετική με το περιεχόμενό του